ست میوه خوری مسی
ست روگازی و سماور مسی
قندان مسی
شیرینی خوری یک طبقه طرح دار زنجان
سینی مسی گرد زیبا
پارچ مسی نقلی
ست روگازی و سماور مسی
ست میوه خوری مسی